Fundacja Twoje Dziedzictwo

Your Heritage Foundation / Dein Erbe Stiftung

Start Kontakt

Together and with culture / Gemeinsam und mit der Kultur

Kulturalnie z Wami i dla Was

ochrona zabytków, ochrona dziedzictwa naturalnego, przedsięwzięcia artystyczne

monuments protection, natural heritage protection, artistic undertakings / Denkmalschutz, Naturschutz, künstlerische Unternehmungen

Przeznacz na Twoje Dziedzictwo, rozlicz PIT teraz!

Support Your Heritage now!

Unterstützen Sie jetzt Dein Erbe!

The Chapel

Projekty Twojego Dziedzictwa

Our projects

Dziedzictwo Jutra

Klasztor Dusz

Kultura Musi Przetrwać!

Świątynia Sztuki i Światła: Perła

Zabytki w Obiektywie

Zostań Dziedzicem

Wesprzyj Twoje Dziedzictwo! / Help us work!

Aktualności / News