Wskrzesimy życie w każdym zabytku!

Nawet najpiękniejszy zabytek i najwspanialszy projekt by zaistnieć potrzebuje wysokiej jakości materiałów promocyjnych. W ramach projektu Zabytki w Obiektywie przekazujemy taki materiał właścicielom i zarządcom zabytków. Pokażmy, że w opuszczonych salach i ogrodach znów może tętnić życie!

“Inspirujący projekt, obserwując tworzących artystów nagle dostrzega się zupełnie nowy potencjał.”

Zabytki w Obiektywie to miejsce spotkań zdolnych fotografów, filmowców, modelek i modeli, stylistów i wizażystów. Poprzez sztukę wydobywamy życie z każdego zabytku. Projekt jest adresowany zarówno do właścicieli obiektów zabytkowych jak i artystów, którzy swoją pracą chcą wspomóc wspólne dziedzictwo kulturowe. Zdjęcia w galerii.