O projekcie

Celem projektu jest tworzenie społecznych funduszy służących odkupowaniu i zagospodarowaniu najcenniejszych zabytków, które niszczeją trafiwszy na właścicieli, którzy nie mogą, nie potrafią lub nie chcą zająć się posiadanym obiektem.

Projekt opiera się na funduszach zbieranych przez Internautów podczas zbiórek charytatywnych online.

 • Jeśli Twoje Dziedzictwo otrzyma zabytek od dotychczasowego właściciela, progiem realizacji w nim projektu Zostań Dziedzicem jest kwota potrzebna na rozpoczęcie działań ratunkowych.
 • Jeśli jedyną metodą pozyskania zabytku wybranego przez Internautów jest odkupienie go od dotychczasowego włodarza, progiem realizacji projektu Zostań Dziedzicem jest cena zakupu wraz z kosztami sądowymi, notarialnymi, spłaty ewentualnej hipoteki itp.

Gdy dany fundusz pozwala na realizację projektu w wybranym obiekcie, Twoje Dziedzictwo przejmuje lub kupuje wybrany zabytek i powołuje fundację celową na jego rzecz, w której głos i dożywotnie prawo dziedzica ma każdy kto kupił cegiełkę, a organy fundacji celowej są wybierane spośród Dziedziczek i Dziedziców.

Na każdym etapie fundacja celowa pozostaje pod opieką merytoryczną i marketingową Twojego Dziedzictwa do uzyskania bezpiecznej dla zabytku samodzielności.

Aktywna odsłona:

– Twoje własne Stare Miasto: Klasztor Dusz

W najnowszej odsłonie projektu walczymy o znaczną część starego miasta w Nowogrodźcu, uwzględniającą dawny klasztor obronny Magdalenek – Klasztor Dusz! Zostań Dziedziczką lub Dziedzicem – dołącz do akcji tutaj!

Czy “Twoje własne Stare Miasto” to projekt dla Ciebie? Czyli co zyskujesz?

– Tytuł szlachecki!

Jest on przyznawany jako honorowe wyróżnienie dla osób wspierających ideę. Tytuł jest honorowany we wszystkich miejscach należących lub współpracujących z Twoim Dziedzictwem. Wzięcie udziału w akcji uczyni Cię Szlachetną Damą lub Poważanym Kawalerem w Klubie Twojego Dziedzictwa.

Wraz z tytułem zyskasz dożywotnio następujące prawa i przywileje w Klasztorze Dusz:

 • Prawo głosu – prawo udziału w głosowaniach organów fundacji „FTD: Klasztor Dusz” sprawującej zarząd nad Klasztorem Dusz.

 • Prawo podatkowe – prawo do czerpania zysku, jeśli w obiekcie będzie prowadzona działalność gospodarcza, adekwatne do udziału ogólnej wartości dziedzicznej**.

 • Prawo troski – w przypadku, gdy konieczne jest podjęcie natychmiastowych prac remontowych lub naprawczych, każda z Dziedziczek i każdy z Dziedziców ma prawo zarządzić dobrowolną zbiórkę na ten cel, lub – jeśli zakres koniecznych prac na to pozwala – ogłosić Pospolite Ruszenie Dziedziców, by własnymi siłami podjąć się działań, kończąc dzień wspólnym ogniskiem, tańcami i różnymi swawolami.

 • Prawo veta – w sprawach kluczowych, jak na przykład zbycie obiektu, decyzja osób tytułowanych musi być jednomyślna.

 • Prawo urzędu – możliwość startowania w wyborach do zarządu i organów pomocniczych fundacji „FTD: Klasztor Dusz” sprawującej pieczę nad obiektem****.

 • Przywilej Czynnej Idei – każda Dziedziczka pospołu z każdym Dziedzicem ma prawo zgłosić projekta dotyczące zdarzeń niezwykłych, jakie w Klasztorze Dusz miejsce mieć mogą, a Zarząd pod głosowanie musi je poddać w posiedzeniu najbliższym chwili przedstawienia.

 • Prawo pierwszej nocy – każdy kto tytuł Dziedziczki czy Dziedzica Klasztoru Dusz nosi, ma prawo do spędzenia jednej nocy w kompanii Morowej Dziewicy, Topielca z Kwisy, Białej Panny, lub Obłąkanego Skazańca – o ile uda mu się takową zjawę wypatrzyć.

Dla najbardziej zaangażowanych czekają dalsze prawa:

 • Prawo stacji  – prawo do dorocznego nieodpłatnego zatrzymania w obiekcie, w ustalonych z Zarządem terminach.

 • Prawo dziedziczenia – osoba tytułowana ma prawo wskazać któż odziedziczy tytuł Dziedziczki lub Dziedzica Klasztoru Dusz***.

 • Prawo zabawy – w przypadku organizowania zdarzeń biletowanych o charakterze masowym, Dziedziczki i Dziedzice mają pierwszeństwo obecności, o ile wszystkie bilety nie zostały wyprzedane a z wyprzedzeniem obecność była zapowiedziana.

oraz kolejne, zwiększające profity tytuły szlacheckie i przydomki!

Obowiązki Dziedziczki i Dziedzica? – Dobra zabawa!

Dokąd osoba tytułowana nie wystartuje w wyborach do organów fundacji FTD: Klasztor Dusz i nie obejmie urzędu, tytuł jest czysto honorowy i nie zobowiązuje w żaden sposób do udziału w głosowaniach, zjazdach Dziedziczek i Dziedziców, czy jakiejkolwiek innej aktywności, pozostawiając jedynie przywileje.

 

Szlachectwo za dobrą kawę? Tak!

 • Od 20 PLN wsparcia projektu zostaniesz osobą tytułowaną Klubu Twojego Dziedzictwa. To cena jak za kawę i ciastko na mieście. 🙂
 • Od 100 PLN wsparcia projektu możesz dostać wydrukowany w formacie A5, podpisany ręcznie i opieczętowany certyfikat udziału w projekcie z unikatowym kodem. Poniżej tego progu otrzymasz wersję pdf z unikatowym numerem świadczącym o udziale.
 • Od 200 PLN wsparcia projektu możesz dostać wydrukowany w formacie A4, podpisany ręcznie i opieczętowany certyfikat udziału w projekcie z unikatowym kodem.
 • Za dodatkowe 100 PLN wsparcia (nie zaliczane do Wartości Dziedzicznej), możesz otrzymać alias dla swojego numeru certyfikatu – na przykład datę swoich urodzin, ulubiony numer, imię pupila.
 • Za dodatkowe 2 000 PLN wsparcia (nie zaliczane do Wartości Dziedzicznej), możesz otrzymać certyfikat pisany ręcznie, na prawdziwym pergaminie, atramentem autentycznym, z użyciem średniowiecznych technik, ze złoceniami wykonanymi 24 karatowym złotem! To będzie piękna pamiątka na całe życie, albo niebagatelny prezent!

Jak już o prezentach mowa – szlachetny prezent!

Nic nie stoi na przeszkodzie, by zamówić certyfikat dla kogoś i komuś sprawić radość, poprzez zdobycie dla tej osoby tytułów i przywilejów w Klasztorze Dusz! Nadaj przyjaznej Ci duszy tytuł już teraz!

Jakie ma znaczenie wysokość wpłaty? Czy większa Wartość Dziedziczna przekłada się na głos w sprawie obiektu?
Poza łapaniem się na wyżej wspomniane progi, wysokość wpłaty przekłada się jedynie na „Prawo Podatkowe” Prawo głosu zależy od osobistego zaangażowania. Nawet 20 PLN pozwala na korzystanie z Prawa Głosu podczas obrad Zarządu, czy Prawa Urzędu, czyli kandydowania do organów fundacji celowej. Jeśli ktoś ma głowę pełną pomysłów, czy jest bardzo dobry w danej, ważkiej dla rozwoju obiektu dziedzinie, jej lub jego możliwości finansowe przekładające się na wkład własny nie powinny ograniczać praw. Z drugiej strony osoba, która wpłaci np. 100 000,00 PLN nie może zdominować Projektu z krzywdą dla pozostałych Dziedziczek i Dziedziców. Dlatego wysokość wkładu przekłada się tylko na późniejszy ewentualny zysk, czy limitowane pamiątki ze zbiórki, a Prawo Głosu i Prawo Urzędu zweryfikuje realne zaangażowanie.

Czy dużo Dziedziczek i Dziedziców to “pat decyzyjny”? Nie! To rozwój!
Im nas więcej, tym więcej pomysłów, kontaktów, możliwości! Głosowania Dziedziczek i Dziedziców nie zasiadających w Zarządzie i Radzie fundacji “FTD: Klasztor Dusz” mają charakter nieobowiązkowy i doradczy, także nigdy nie utkniemy w martwym punkcie.
Stań się już dziś Dziedziczką lub Dziedzicem Klasztoru Dusz w godności Kawalera lub Damy!
Kliknij w link i weź udział w akcji!
Pamiętajmy, że głównym celem jest uratowanie nowogrodzieckiej starówki i Klasztoru Dusz oraz dobra zabawa, zaś prawa i przywileje czy nasze wewnętrzne tytuły szlacheckie są jedynie dodatkiem.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!
– zespół Twojego Dziedzictwa

________________
regulamin projektu
________________

Fundacja Twoje Dziedzictwo przetwarza dane osobowe biorących udział w projekcie osób tylko w zakresie niezbędnym do przyznania tytułów. Każdy uczestnik zabawy ma prawo wglądu i edycji swoich danych w dowolnym momencie po skontaktowaniu się z Fundacją, jak również do trwałego ich usunięcia. Jednak usunięcie danych po stronie Fundacji wiąże się z usunięciem z listy osób tytułowanych, czyli z rezygnacją z benefitów projektu.

Zbiórka ma charakter zbiórki charytatywnej z przeznaczeniem funduszy na ratowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, fundusze zostaną przeznaczone na ten cel przez Fundację Twoje Dziedzictwo, która jest dysponentem środków i nie podlegają zwrotowi, w szczególności w przypadku gdy darczyńcy nie spodoba się obiekt realizacji Projektu, darczyńca nie będzie w stanie porozumieć się z innymi darczyńcami skupionymi wokół projektu itp.

Tytuł Dziedziczki bądź Dziedzica oraz tytuły szlacheckie na Klasztorze Dusz są tytułami honorowym i w związku z nim darczyńca nie ponosi żadnych zobowiązań wobec Fundacji Twoje Dziedzictwo, fundacji celowej, czy obiektu objętego projektem. Wszelkie zobowiązania darczyńcy muszą wynikać z pisemnych zobowiązań wobec powyższych podmiotów (np. w wyniku pisemnego – tradycyjnie bądź elektronicznie – zgłoszenia kandydatury do zarządu fundacji celowej i bycia wybranym przez gremium Dziedziców, po czym Dziedzic pisemnie wyraża zgodę na zasiadanie w organie reprezentacji i wraz ze stosownym formularzem przesyła zgodę do KRS).

Obiekt typowany na cel Projektu może się zmienić w trakcie trwania danej odsłony projektu nieograniczoną ilość razy. Fundusze zebrane w ramach zbiórki służą realizacji Projektu niezależnie od zaistnienia wspomnianych zmian. Zmiany jednak wynikają z dostępności nieruchomości, posiadanych w projekcie zasobów i zwiększenia skuteczności realizacji projektu.

Zbiórkę można wesprzeć nie podając żadnych danych osobowych, przyjmując tym samym do wiadomości, że nie będzie wówczas możliwe przyjęcie żadnego tytułu honorowego.

W celu otrzymania certyfikatu, należy skontaktować się z Fundacją Twoje Dziedzictwo.

Certyfikaty zaczną być wysyłane po formalnym przejęciu Klasztoru Dusz, czyli od marca 2022. W przypadku chęci otrzymania certyfikatu wcześniej, należy skontaktować się z Fundacją Twoje Dziedzictwo.

Tytuł honorowy i certyfikat nie uprawniają do meldunku w nieruchomości, do odwiedzenia jej bez uzgodnienia terminu z Zarządem Fundacji, do przeprowadzenia jakichkolwiek prac w obiekcie bez uzgodnienia z Zarządem Fundacji, do poruszania się po strefach zamkniętych ze względu na bezpieczeństwo, ani do reprezentowania interesów Fundacji Twoje Dziedzictwo ani FTD: Klasztor Dusz.

Osoby występujące o tytuł honorowy Dziedziczki lub Dziedzica obowiązuje klauzula moralności. Tytuł nie zostanie przyznany i może zostać odebrany w przypadku skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. W przypadku zgłoszonego do organów ścigania przestępstwa, tytuł Dziedziczki lub Dziedzica może zostać odebrany lub zawieszony na czas trwania postępowania. Zatajenie karalności również stanowi podstawę do wykluczenia z grona Dziedziców. Projekt odwołuje się do wysokich wartości moralnych i takie wartości powinny towarzyszyć Dziedziczkom i Dziedzicom. Tytuł może również zostać odebrany, jeśli osoba tytułowana dopuszcza się szykanowania lub prześladowania na tle rasowym, seksualnym, religijnym lub kulturowym.

Tytuł honorowy zostanie odebrany w przypadku, w którym osoba tytułowana dopuści się działania na szkodę obiektu, Fundacji Twoje Dziedzictwo lub Fundacji FTD: Klasztor Dusz.

Tytuły są nadawane przez Radę Tytularną powołaną przez Fundację Twoje Dziedzictwo. W tej odsłonie projektu “Zostań Dziedzicem” są nadawane w dwóch “zrywach”. Pierwszy trwa do przejęcia obiektu – planowo do końca lutego 2022. Od marca 2022 trwa “drugi zryw” charakteryzujący się wyższymi progami wejścia w projekt.

Dokładny regulamin może ulec zmianie w zależności od potrzeb projektu, w ostatecznej wersji będzie dostępny w Klasztorze Dusz i na stronie www Fundacji Twoje Dziedzictwo i FTD: Klasztor Dusz po formalnym przejęciu Klasztoru Dusz, czyli zgodnie z planem od marca 2022 r.

*Tytuł jest nadawany przez Fundację Twoje Dziedzictwo jako odznaczenie honorowe dla osób biorących udział w zbiórce. Nie jest tytułem rodowym, nie podlega automatycznemu rozszerzeniu na rodzinę, w tym potomstwo. W określonych przypadkach Fundacja może cofnąć nadanie tytułu wraz ze wszystkimi przywilejami, zwłaszcza gdy osoba tytułowana popełni przestępstwo z winy umyślnej. O cofnięciu tytułu decyduje Rada Tytularna do spraw Klasztoru Dusz Fundacji Twoje Dziedzictwo samodzielnie, na wniosek lub przy udziale Zgromadzenia Dziedziczek i Dziedziców.
**Prowadzenie w obiekcie działalności gospodarczej nie jest gwarantowane. Podziałowi między Dziedziczki i Dziedziców podlega jedynie zysk z działalności gospodarczej, pomniejszony o wydatki na cele dalszego prowadzenia, remontowania i inwestowania w Klasztor Dusz. Pula podziału nie może przekroczyć 20% rocznego zysku obiektu. Pozostałe 80% podlega dalszej inwestycji w Klasztor Dusz i działania na rzecz materialnego dziedzictwa kulturowego.
***Osoba dziedzicząca tytuł musi być wskazana notarialnie lub poprzez osobiste, pisemne oświadczenie w siedzibie Fundacji Twoje Dziedzictwo. W przypadku braku wskazania następcy, najbliższa rodzina osoby tytułowanej (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ma prawo wytypować spośród siebie jedną osobę, która otrzyma tytuł i zwrócić się z wnioskiem o przyznanie tytułu do Fundacji Twoje Dziedzictwo lub FTD: Klasztor Dusz. W przypadku braku zgody, kto ma to być, pozostali Dziedzice wybierają nowego Dziedzica spośród zgłoszonych przez rodzinę kandydatów w głosowaniu tajnym. W przypadku niemożności wskazania następcy przez okres sześciu miesięcy od daty zgonu, Prawo Dziedziczenia wygasa.
****Gdy polskie prawo pozostawia taką możliwość, tj. osoba jest pełnoletnia, ma, jeśli to wymagane, polskie obywatelstwo, nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ma nieograniczoną zdolność do czynności cywilno-prawnych itp.