Trwające od ponad roku obostrzenia związane z pandemią wirusa Sars-CoV-2 bardzo mocno uderzyły w twórców kultury. Czy możemy stać obojętnie, pozwolić, by kultura gasła na naszych oczach?

Kultura musi przetrwać! to projekt Twojego Dziedzictwa, który jest odpowiedzią na obecną, światową sytuację.W ramach projektu otaczamy opieką twórców kultury, pomagamy im finansować ich projekty artystyczne, znajdować mecenasów, poszerzać możliwości wsparcia ze strony ich wielbicieli.

Jesteś twórcą i zastanawiasz się W jaki sposób możemy pomóc?

  • Pomoc w komunikacji z grupą odbiorców – jak informować o potrzebie wsparcia
  • Objęcie bezpośrednim programem pomocy i udostępnienie narzędzi do zbiórki 1% podatku
  • Pomoc w znajdowaniu nowych metod finansowania działalności artystycznej
  • Pomoc w znajdowaniu nowych partnerów do współdziałania w sferze kultury – zwłaszcza wśród organów administracji państwowej

Masz dalsze pytania, zastanawiasz się, czy kwalifikujesz się do objęcie programem? Skontaktuj się z nami!