Fundacja Twoje Dziedzictwo

Your Heritage Foundation / Dein Erbe Stiftung

Start Kontakt

Together and with culture / Gemeinsam und mit der Kultur

Kulturalnie z Wami i dla Was

ochrona zabytków, ochrona dziedzictwa naturalnego, przedsięwzięcia artystyczne

monuments protection, natural heritage protection, artistic undertakings / Denkmalschutz, Naturschutz, künstlerische Unternehmungen

Przeznacz na Twoje Dziedzictwo, rozlicz PIT teraz!

Support Your Heritage now!

Unterstützen Sie jetzt Dein Erbe!

23.09.2023 Action Medea

Projekty Twojego Dziedzictwa

Our projects

Heritage of Tomorrow

The Temple of Art and Light: The Pearl

Focus on Monuments

Take your legacy!

Culture must survive!

Monastery of Souls

Wesprzyj Twoje Dziedzictwo! / Help us work!

Aktualności / News