Zostań Dziedzicem Klasztoru Dusz!

Kliknij w link i weź udział w akcji!

default

Jakie cele chcemy osiągnąć w Klasztorze Dusz?

Długodystansowe:

Odbudowa i przywrócenie funkcji przynajmniej w 70% zabudowy.

Krótkodystansowe:

 • Ogrodzenie całej zabudowy klasztornej.

 • Monitoring.

 • Usunięcie śmieci.

 • Usunięcie naściennej twórczości ludów prymitywnych.

 • Wykonanie projektu odbudowy budynku bramnego.

 • Wstawienie bramy technicznej od ulicy Strzeleckiej.

 • Organizacja przynajmniej dwóch wydarzeń otwartych w 2022 roku.

 • Przyłącza wod/kan i prąd.

 • Zabezpieczenie wkładów własnych na projekty ministerialne i unijne.

 

Klasztor Dusz. Jego historia rozpoczyna się w 1217 roku, gdy z zamku myśliwskiego stał się siedzibą zakonną. Choć jego obsada przeżyła dżumę bez jednej ofiary śmiertelnej, gdy w sąsiadującym mieście przeżyło jedynie sześć osób, choć został podniesiony po ogromnym pożarze w 1652, do ruiny doprowadziła go druga połowa XX wieku.

 

Niewiele osób na świecie jest w stanie samodzielnie udźwignąć ciężar ratowania zrujnowanego zabytku. Ale wspólnymi siłami, możemy tego dokonać! Już dziś weź w ręce swoje dziedzictwo i zdobądź tytuł na Klasztorze Dusz!

“Zawsze chciałam zrobić coś dla ratowania zabytków, tylko nie było jak”… – to bardzo częste słowa wśród osób wrażliwych na architektoniczne piękno.

Jak jednak działać, gdy konieczne nakłady przekraczają możliwości finansowe większości z nas?

– Razem! W ramach projektu Zostań Dziedzicem Klasztoru Dusz. 🙂

Nie dość, że w ten sposób uratujesz piękny kawałek dziedzictwa kulturowego, to jeszcze zdobędziesz tytuł szlachecki i przywileje w Klasztorze Dusz*! Włącz się w akcję i spotkajmy się w gronie Dziedziczek i Dziedziców na wewnętrznym dziedzińcu podczas wspólnej biesiady!

 

Tytuł szlachecki jest przyznawany jako honorowe wyróżnienie dla osób wspierających ideę, a wraz z tytułem zyskuje się następujące prawa i przywileje w Klasztorze Dusz:

 • Prawo głosu – prawo udziału w głosowaniach organów fundacji „FTD: Klasztor Dusz” sprawującej zarząd nad Klasztorem Dusz.

 • Prawo troski – w przypadku, gdy konieczne jest podjęcie natychmiastowych prac remontowych lub naprawczych, każda z Dziedziczek i każdy z Dziedziców ma prawo zarządzić dobrowolną zbiórkę na ten cel, lub – jeśli zakres koniecznych prac na to pozwala – ogłosić Pospolite Ruszenie Dziedziców, by własnymi siłami podjąć się działań, kończąc dzień wspólnym ogniskiem, tańcami i różnymi swawolami.

 • Przywilej Czynnej Idei – każda Dziedziczka pospołu z każdym Dziedzicem ma prawo zgłosić projekta dotyczące zdarzeń niezwykłych, jakie w Klasztorze Dusz miejsce mieć mogą, a Zarząd pod głosowanie musi je poddać w posiedzeniu najbliższym chwili przedstawienia.

 • Prawo pierwszej nocy – każdy kto tytuł Dziedziczki czy Dziedzica Klasztoru Dusz nosi, ma prawo do spędzenia jednej nocy w kompanii Morowej Dziewicy, Topielca z Kwisy, Białej Panny, lub Obłąkanego Skazańca – o ile uda mu się takową zjawę wypatrzyć.

 

Dodatkowo w trwającym obecnie Drugim Zrywie można “odblokować” poniższe prawa:

 • Prawo stacji  – prawo do dorocznego nieodpłatnego zatrzymania w obiekcie, w ustalonych z Zarządem terminach.

 • Prawo podatkowe – prawo do czerpania zysku, jeśli w obiekcie będzie prowadzona działalność gospodarcza, adekwatne do udziału ogólnej wartości dziedzicznej**.

 • Prawo dziedziczenia – osoba tytułowana ma prawo wskazać któż odziedziczy tytuł Dziedziczki lub Dziedzica Klasztoru Dusz***.

 • Prawo veta – w sprawach kluczowych, jak na przykład zbycie obiektu, decyzja osób tytułowanych musi być jednomyślna.

 • Prawo urzędu – możliwość startowania w wyborach do zarządu i organów pomocniczych fundacji „FTD: Klasztor Dusz” sprawującej pieczę nad obiektem****.

 • Prawo zabawy – w przypadku organizowania zdarzeń biletowanych o charakterze masowym, Dziedziczki i Dziedzice mają pierwszeństwo obecności, o ile wszystkie bilety nie zostały wyprzedane a z wyprzedzeniem obecność była zapowiedziana.

Obowiązki Dziedziczki i Dziedzica? – Dobra zabawa!

Dokąd osoba tytułowana nie wystartuje w wyborach do organów fundacji FTD: Klasztor Dusz i nie obejmie urzędu, tytuł jest czysto honorowy i nie zobowiązuje w żaden sposób do udziału w głosowaniach, zjazdach Dziedziczek i Dziedziców, czy jakiejkolwiek innej aktywności, pozostawiając jedynie przywileje.

 

 

Szlachectwo za dobrą kawę? Tak!

 • Od 25 PLN wsparcia projektu zostaniesz osobą tytułowaną na Klasztorze Dusz. To cena jak za kawę i ciastko na mieście. 🙂
 • Od 100 PLN wsparcia projektu możesz dostać wydrukowany w formacie A5, podpisany ręcznie i opieczętowany certyfikat udziału w projekcie z unikatowym kodem. Poniżej tego progu otrzymasz wersję pdf z unikatowym numerem świadczącym o udziale.
 • Od 200 PLN wsparcia projektu możesz dostać wydrukowany w formacie A4, podpisany ręcznie i opieczętowany certyfikat udziału w projekcie z unikatowym kodem.
 • Za dodatkowe 2 000 PLN wsparcia (nie zaliczane do Wartości Dziedzicznej), możesz otrzymać certyfikat pisany ręcznie, na prawdziwym pergaminie, atramentem autentycznym, z użyciem średniowiecznych technik, ze złoceniami wykonanymi 24-karatowym złotem! To będzie piękna pamiątka na całe życie, albo niebagatelny prezent!
Wkrótce pojawią się dodatkowe możliwości!

Szlachetny prezent!

Nic nie stoi na przeszkodzie, by zamówić certyfikat dla kogoś i komuś sprawić radość, poprzez zdobycie dla tej osoby tytułów i przywilejów w Klasztorze Dusz! Nadaj przyjaznej Ci duszy tytuł już teraz!

Jakie ma znaczenie wysokość wpłaty? Czy większa Wartość Dziedziczna przekłada się na głos w sprawie obiektu?
Poza łapaniem się na wyżej wspomniane progi, wysokość wpłaty przekłada się jedynie na „Prawo Podatkowe” Prawo głosu zależy od osobistego zaangażowania. Nawet 20 PLN pozwala na korzystanie z Prawa Głosu podczas obrad Zarządu, czy Prawa Urzędu, czyli kandydowania do organów fundacji celowej. Jeśli ktoś ma głowę pełną pomysłów, czy jest bardzo dobry w danej, ważkiej dla rozwoju obiektu dziedzinie, jej lub jego możliwości finansowe przekładające się na wkład własny nie powinny ograniczać praw. Z drugiej strony osoba, która wpłaci np. 100 000,00 PLN nie może zdominować Projektu z krzywdą dla pozostałych Dziedziczek i Dziedziców. Dlatego wysokość wkładu przekłada się tylko na późniejszy ewentualny zysk, czy limitowane pamiątki ze zbiórki, a Prawo Głosu i Prawo Urzędu zweryfikuje realne zaangażowanie.
Czy dużo Dziedziczek i Dziedziców to “pat decyzyjny”? Nie! To rozwój!
Im nas więcej, tym więcej pomysłów, kontaktów, możliwości! Głosowania Dziedziczek i Dziedziców nie zasiadających w Zarządzie i Radzie fundacji “FTD: Klasztor Dusz” mają charakter nieobowiązkowy i doradczy, także nigdy nie utkniemy w martwym punkcie.
Stań się już dziś Dziedziczką lub Dziedzicem Klasztoru Dusz w godności Kawalera lub Damy!
Kliknij w link i weź udział w akcji!
Pamiętajmy, że głównym celem jest uratowanie Klasztoru Dusz i dobra zabawa, zaś prawa i przywileje oraz nasze wewnętrzne tytuły szlacheckie są jedynie dodatkiem.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!
– zespół Twojego Dziedzictwa

________________
regulamin projektu
________________

Fundacja Twoje Dziedzictwo przetwarza dane osobowe biorących udział w projekcie osób tylko w zakresie niezbędnym do przyznania tytułów. Każdy uczestnik zabawy ma prawo wglądu i edycji swoich danych w dowolnym momencie po skontaktowaniu się z Fundacją, jak również do trwałego ich usunięcia. Jednak usunięcie danych po stronie Fundacji wiąże się z usunięciem z listy osób tytułowanych, czyli z rezygnacją z benefitów projektu.

Zbiórka ma charakter zbiórki charytatywnej z przeznaczeniem funduszy na ratowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, fundusze zostaną przeznaczone na ten cel przez Fundację Twoje Dziedzictwo, która jest dysponentem środków i nie podlegają zwrotowi, w szczególności w przypadku gdy darczyńcy nie spodoba się obiekt realizacji Projektu, darczyńca nie będzie w stanie porozumieć się z innymi darczyńcami skupionymi wokół projektu itp.

Tytuł Dziedziczki bądź Dziedzica oraz tytuły szlacheckie na Klasztorze Dusz są tytułami honorowym i w związku z nim darczyńca nie ponosi żadnych zobowiązań wobec Fundacji Twoje Dziedzictwo, fundacji celowej, czy obiektu objętego projektem. Wszelkie zobowiązania darczyńcy muszą wynikać z pisemnych zobowiązań wobec powyższych podmiotów (np. w wyniku pisemnego – tradycyjnie bądź elektronicznie – zgłoszenia kandydatury do zarządu fundacji celowej i bycia wybranym przez gremium Dziedziców, po czym Dziedzic pisemnie wyraża zgodę na zasiadanie w organie reprezentacji i wraz ze stosownym formularzem przesyła zgodę do KRS).

Obiekt typowany na cel Projektu może się zmienić w trakcie trwania danej odsłony projektu nieograniczoną ilość razy. Fundusze zebrane w ramach zbiórki służą realizacji Projektu niezależnie od zaistnienia wspomnianych zmian. Zmiany jednak wynikają z dostępności nieruchomości, posiadanych w projekcie zasobów i zwiększenia skuteczności realizacji projektu.

Zbiórkę można wesprzeć nie podając żadnych danych osobowych, przyjmując tym samym do wiadomości, że nie będzie wówczas możliwe przyjęcie żadnego tytułu honorowego.

W celu otrzymania certyfikatu, należy skontaktować się z Fundacją Twoje Dziedzictwo.

Certyfikaty zaczną być wysyłane po formalnym przejęciu Klasztoru Dusz, czyli od marca 2022. W przypadku chęci otrzymania certyfikatu wcześniej, należy skontaktować się z Fundacją Twoje Dziedzictwo.

Tytuł honorowy i certyfikat nie uprawniają do meldunku w nieruchomości, do odwiedzenia jej bez uzgodnienia terminu z Zarządem Fundacji, do przeprowadzenia jakichkolwiek prac w obiekcie bez uzgodnienia z Zarządem Fundacji, do poruszania się po strefach zamkniętych ze względu na bezpieczeństwo, ani do reprezentowania interesów Fundacji Twoje Dziedzictwo ani FTD: Klasztor Dusz.

Osoby występujące o tytuł honorowy Dziedziczki lub Dziedzica obowiązuje klauzula moralności. Tytuł nie zostanie przyznany i może zostać odebrany w przypadku skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. W przypadku zgłoszonego do organów ścigania przestępstwa, tytuł Dziedziczki lub Dziedzica może zostać odebrany lub zawieszony na czas trwania postępowania. Zatajenie karalności również stanowi podstawę do wykluczenia z grona Dziedziców. Projekt odwołuje się do wysokich wartości moralnych i takie wartości powinny towarzyszyć Dziedziczkom i Dziedzicom. Tytuł może również zostać odebrany, jeśli osoba tytułowana dopuszcza się szykanowania lub prześladowania na tle rasowym, seksualnym, religijnym lub kulturowym.

Tytuł honorowy zostanie odebrany w przypadku, w którym osoba tytułowana dopuści się działania na szkodę obiektu, Fundacji Twoje Dziedzictwo lub Fundacji FTD: Klasztor Dusz.

Tytuły są nadawane przez Radę Tytularną powołaną przez Fundację Twoje Dziedzictwo. W tej odsłonie projektu “Zostań Dziedzicem” są nadawane w dwóch “zrywach”. Pierwszy trwa do przejęcia obiektu – planowo do końca lutego 2022. Od marca 2022 trwa “drugi zryw” charakteryzujący się wyższymi progami wejścia w projekt.

Dokładny regulamin może ulec zmianie w zależności od potrzeb projektu, w ostatecznej wersji będzie dostępny w Klasztorze Dusz i na stronie www Fundacji Twoje Dziedzictwo i FTD: Klasztor Dusz po formalnym przejęciu Klasztoru Dusz, czyli zgodnie z planem od marca 2022 r.

*Tytuł jest nadawany przez Fundację Twoje Dziedzictwo jako odznaczenie honorowe dla osób biorących udział w zbiórce. Nie jest tytułem rodowym, nie podlega automatycznemu rozszerzeniu na rodzinę, w tym potomstwo. W określonych przypadkach Fundacja może cofnąć nadanie tytułu wraz ze wszystkimi przywilejami, zwłaszcza gdy osoba tytułowana popełni przestępstwo z winy umyślnej. O cofnięciu tytułu decyduje Rada Tytularna do spraw Klasztoru Dusz Fundacji Twoje Dziedzictwo samodzielnie, na wniosek lub przy udziale Zgromadzenia Dziedziczek i Dziedziców.
**Prowadzenie w obiekcie działalności gospodarczej nie jest gwarantowane. Podziałowi między Dziedziczki i Dziedziców podlega jedynie zysk z działalności gospodarczej, pomniejszony o wydatki na cele dalszego prowadzenia, remontowania i inwestowania w Klasztor Dusz. Pula podziału nie może przekroczyć 20% rocznego zysku obiektu. Pozostałe 80% podlega dalszej inwestycji w Klasztor Dusz i działania na rzecz materialnego dziedzictwa kulturowego.
***Osoba dziedzicząca tytuł musi być wskazana notarialnie lub poprzez osobiste, pisemne oświadczenie w siedzibie Fundacji Twoje Dziedzictwo. W przypadku braku wskazania następcy, najbliższa rodzina osoby tytułowanej (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ma prawo wytypować spośród siebie jedną osobę, która otrzyma tytuł i zwrócić się z wnioskiem o przyznanie tytułu do Fundacji Twoje Dziedzictwo lub FTD: Klasztor Dusz. W przypadku braku zgody, kto ma to być, pozostali Dziedzice wybierają nowego Dziedzica spośród zgłoszonych przez rodzinę kandydatów w głosowaniu tajnym. W przypadku niemożności wskazania następcy przez okres sześciu miesięcy od daty zgonu, Prawo Dziedziczenia wygasa.
****Gdy polskie prawo pozostawia taką możliwość, tj. osoba jest pełnoletnia, ma, jeśli to wymagane, polskie obywatelstwo, nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ma nieograniczoną zdolność do czynności cywilno-prawnych itp.