25.ooo € na empory!

Dzięki staraniom naszej cudownej Honorowej Kustoszki Perły – Eleni Ioannidou – duszy współpracującego z nami stowarzyszenia Ars Augusta i członkini Rady Fundacji Twoje Dziedzictwo, w tym roku nasza Świątynia Sztuki i Światła została dofinansowana przez Stiftung Preussisches Kulturerbe kwotą 25.ooo €, co oznacza, że już niedługo pojawią się pierwsze podłogi na balkonach!