Struktura Fundacji

Rada Fundatorów

Dorota Korwin-SzymanowskaPrzewodnicząca Rady Fundatorów

Rada Fundacji

Emilia Joanna KamińskaPrzewodnicząca Rady Fundacji

Joanna Durlik-MarcinowskaSekretarz Rady Fundacji.


Weronika AntoszCzłonkini Rady Fundacji


Izabela NowakowskaCzłonkini Rady Fundacji

Rada Programowa Fundacji

Juliusz Leonard MarcinowskiPrzewodniczący Rady Programowej Fundacji

Krzysztof WartenbergCzłonek Rady Programowej Fundacji


Patryk KiznyHonorowy członek Rady Programoweji


Agnieszka GonczarekHonorowa członkini Rady Programowej

Zarząd Fundacji

Katarzyna Urszula BorowiczPrezes Zarządu Fundacji

Joanna Zofia OlbryśSkarbnik Zarządu Fundacji


Adrianna Alicja MarkowiczSekretarz Zarządu Fundacji

Księgowość

Joanna MateckaGłówna Księgowa Fundacji

Pracownicy terenowi Fundacji

Wilk Korwin-SzymanowskiRzecznik Fundacji

Agnieszka RydlewskaPełnomocnik Zarządu ds. Dolnego Śląskai


Wojciech Misiorkierownik interwencji dotyczących dziedzictwa naturalnego