Fundacja Twoje Dziedzictwo

Your Heritage Foundation / Dein Erbe Stiftung

Start Kontakt

Together and with culture / Gemeinsam und mit der Kultur

Kulturalnie z Wami i dla Was

ochrona zabytków, ochrona dziedzictwa naturalnego, przedsięwzięcia artystyczne

monuments protection, natural heritage protection, artistic undertakings / Denkmalschutz, Naturschutz, künstlerische Unternehmungen

Przeznacz na Twoje Dziedzictwo, rozlicz PIT teraz!

Support Your Heritage now!

Unterstützen Sie jetzt Dein Erbe!

The Chapel

Projekty Twojego Dziedzictwa

Our projects

Heritage of Tomorrow

The Pearl

Focus on Monuments

Take your legacy!

Wesprzyj Twoje Dziedzictwo! / Help us work!

Aktualności / News

Blog
How is it with renovations

What impresses in old buildings are not only decorative details, but also (and maybe especially) architectural craftsmanship. Anatomy of a building that catches the eye with its unusual shapes.

Read On